Vaikutukset työyhteisöön

Vaikutumme myös myönteisyydestä

Onnistumisen Ohjeet on uusi, myönteinen ilmaisu vanhalle tutulle sanalle ”pelisäännöt”. Onnistumisen Ohjeet on myös konkreettinen työkalu johtamiseen ja työntekijöiden omaan toimintaan sekä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Yleistäen voi sanoa, että organisaatioissa on haasteena yhteiset kirjalliset toimintaohjeet tai paremminkin niiden puuttuminen. Tämä mm. vaikeuttaa johtamistyötä, vähentää oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden tunnetta, alentaa motivaatiota, aiheuttaa riitoja ihmisten kesken. Kaikki edellä mainitut heikentävät työyhteisön yhteisöllisyyttä.

Onnistumisen Ohjeet vaikuttavat juuri päinvastoin, niissä ei ole mieltä rajoittavaa latausta. Ne ovat jokapäiväisessä käytössä ja sanat toistuvat ihmisten sanomana ja ihmisten ajatuksissa. Ne edistävät myönteistä työilmapiiriä. Onnistumisen Ohjeet on vastavoima kyräilylle ja negatiivisuudelle.

Arvon mekin ansaitsemme…

Arvot ohjaavat yrityksien ja yhteisöjen toimintaa – halusimme tai emme. On tärkeää, että organisaatio valmistelee ja hyväksyy itselleen omat yhteiset arvot. Yhteisten arvojen olemassaolo luo arvojohtajuudelle pohjan. Arvojohtajuus on muutakin kuin esimiesten johtajuus. Menestyvässä työyhteisössä jokaisella työntekijällä on mahdollisuus olla arvojohtaja työkaverilleen jossakin asiassa ja työkaveri vuoroin jossain toisessa asiassa hänelle. Onnistumisen Ohjeet edistävät organisaation arvojen toteutumista käytännössä.

Yhdessä, ei yksin

Jokainen yhteisö on erilainen – niin toiminnaltaan kuin henkilöstöltään. Siten myös toimintaa ohjaavat ohjeet ja tarpeet ovat erilaista. On hyvin kannustavaa ja motivoivaa kun Onnistumisen Ohjeet suunnitellaan ja valmistellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Suunnittelu ja tekeminen on prosessi jossa ihmiset viimeistään vakuuttuvat ohjeiden tärkeydestä. Samalla he oppivat tuntemaan oman organisaationsa paremmin – niin hyvät puolet kun haasteetkin. Prosessi juurruttaa tekijöitään ajattelemaan asioita onnistumisen kautta. On kiva tehdä asioita toisille, jotta he yhdessä onnistuisivat paremmin.

Pysyvää muutosta

Onnistumisen Ohjeiden tekeminen yhdessä on prosessi, joka sellaisenaan tuottaa onnistumisen ajattelua organisaatioon. Lisäksi ohjeiden käyttöönotto ja juurruttaminen on erinomainen tapa luoda uutta toimintakulttuuria myönteisyyden kautta.

Jatkuvuus

Liiketoiminnan jatkuvuus ja sen tiedostaminen on yksi erittäin tärkeä motivaatiotekijä työyhteisöissä. Toiminnan tulos ja markkinat määrittelevät luonnollisesti jatkuvuuden. Tulokseen on työyhteisöllä mahdollisuus vaikuttaa. Kun siihen on halu, on vaikutus varmasti suurempi, kuin silloin jos tekeminen on ”pakkopullaa”.

Työyhteisön myönteinen ilmapiiri näkyy organisaatioiden omistajille ja vaikuttaa omistajiin. Pienissä yrityksissä omistajuus on lähes aina lähellä ja vaikutus on tällöin välitön. Mutta eivät suurienkaan organisaatioiden omistajat jää paitsi. Myönteinen ilmapiiri pursuaa väkisin näkyville myös etäämmällä oleville omistajille. Se saattaa merkitä organisaatiolle jatkuvuutta kireässäkin markkinatilanteessa kunhan tulos on kannattelevaa.

Yritysmaailmassa puhutaan usein Win-Win -tilanteesta. Sillä tarkoitetaan sitä, että useampi kuin yksi hyötyy onnistuneesta tekemisestä. Onnistumisen Ohjeet tuottavat moneen yrityksen kannalta tärkeään asiaan positiivisia vaikutuksia samanaikaisesti. Ne ovat mitattavissa taloudellisena hyötynä ja sitä kautta myös jatkuvuutena. ”Win-Win -kaavasta” poiketen uskallan puhua Onnistumisen Ohjeiden kohdalla ”Super-Win-Win” -vaikutuksesta.

Super-Win-Win

Meilläkin on käytössä Onnistumisen Ohjeet

Asuma Palvelut, Hakunilan Huolto Oy POAS, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Lännen Palveluyhtiöt Oy

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää, miten organisaationne toimintakulttuuria voi kehittää. Onnistumisen kautta.