Tarina

Kirjoittaja on organisaatiovalmentaja Markku Semberg.

Näin syntyi Onnistumisen Ohjeet

Vantaalaisessa kiinteistöhuoltoa ja isännöintiä tuottavassa yrityksessä, Hakunilan Huolto Oy:ssä tehtiin työtyytyväisyyskysely keväällä 2015. Yhtiössä työskenteli tuolloin n. 50 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Työtyytyväisyyskyselyssä yhtenä kehittämisen kohteena nousi esille organisaation yhteiset pelisäännöt, tai oikeammin niiden puuttuminen. Toki toimintaa oli ohjeistettu monella eri tavalla, mutta kaikille yhteisiä kirjallisia ohjeita ei ollut olemassa.

Seuraavan vuoden 2016 alussa silloinen toimitusjohtaja Kaija Niemi päätti yhdessä viiden esimiehen ja allekirjoittaneen kanssa aloittaa pelisääntöjen tekemisen. Tiimi oli erinomainen, koska jokainen henkilö oli oman toimialueensa kokenut ja hyvin koulutettu ammattilainen. Selkeä tehtävä oli edessä ja myös ajallisesta tavoitteesta oli päätetty.

Sääntötyö alkoi ja oma roolini organisaatiovalmentajana oli toimia facilitaattorina. Hienoa – ensimmäinen palaveri aiheesta oli koolla. Otsikko, pelisäännöt, oli kirjoitettuna kokoushuoneen tussitaululla ja pohdimme, että mistä aloittaisimme. Pelisäännöt sana toistui keskustelussa useasti ja hiljalleen asian ympärille löytyi yksittäisiä asioita, mitkä koettiin tärkeäksi ottaa huomioon uusissa säännöissä. Jo alkuvaiheessa huomasin, että osallistujat keskustelivat asioista suurella antaumuksella ja mielenkiinnolla. Jokainen löysi asioihin näkökulmia oman työn kautta omalta toimialueeltaan. Ilmassa oli aitoa yritystä, koska pelisääntöjä pidettiin tärkeänä. Jokin seikka kuitenkin vaikutti keskusteluun rajoittavasti. Palaan uudelleen tähän asiaan kirjoituksessa hieman myöhemmin.

Työn edetessä, erilaisista toimintaan liittyvistä yksittäisistä asioista syntyi asiakokonaisuuksille otsikoita. Niiden kautta alkoi muodostua pelisääntöihin jonkinlaista rakennetta. Meille oli syntynyt alustava pelisääntöjen sisällysluettelo ilman syvällisempää asiasisältöä, vaikka keskusteluissa erilaisia perusteluja asioille oli toki esitetty.

Huomasin jälkeenpäin, että keskustelut olivatkin osallistujille ainutlaatuinen oppimisprosessi. He oppivat näkemään asioita uusista näkökulmista – muiden kuin oman toimialan kautta. Asioilla oli erilainen merkitys eri työtehtävissä. Niitä tarkasteltiin, niin työhyvinvoinnin, johtamisen, kuin asiakaspalvelunkin näkövinkkelistä. Oppimisprosessia tuki vielä se seikka, että pelisääntöjen työaikatauluksi oli ajateltu noin puolisen vuotta. Keskustelijat joutuivat palaamaan samoihin asioihin uudelleen ja uudelleen.

Nyt takaisin seikkaan minkä koettiin rajoittavan ja jarruttavan ryhmän innostusta ensimmäisessä tapaamisessa. Keskusteluissa tuli esille, että sana pelisääntö sisälsi sellaista kielteistä ja rajoittavaa latausta, mikä vaikutti myös työryhmän innostukseen, vaikka asia sinänsä olikin monesti todettu hyvin tärkeäksi. Pohdiskelin asiaa ensitapaamisen jälkeen myös oman työpöytäni ääressä, eikä mitään järkevää uutta nimeä tai otsikkoa pelisäännöille tullut mieleeni. Kirjoitin kuitenkin työnimeksi lapselliselta tuntuvan Onnistumisen Ohjeet.

Seuraavassa tapaamisessa kirjoitin tussitaululle työllemme uuden nimen “Onnistumisen Ohjeet”. Nimi herätti hymyilyä, mutta en selitellyt sitä muutoin kuin toteamalla, että hauska nimi, eikä ole negatiivista latausta sanoissa. Hieman hymysuin jatkoimme työtä siitä mihin olimme edellisessä tapaamisessamme jääneet. Hiljalleen totuimme sanapariin, vaikka se tuntuikin hieman kömpelöltä taivuttaa tekstin sisällä. Asenteemme asiaan oli muuttunut jo seuraavaan tapaamiseemme. Oli mukavaa kokoontua tekemään organisaation ihmisille onnistumisen ohjeita. Ei tarvinnut ajatella ja tuntea kielteisesti tai rajoittavasti.

Aikaa projektissa kului yli puoli vuotta ja totuimme erikoiseen nimeen. Huomasimme ajattelevamme organisaation toimintaa ja ohjeistamista onnistumisen kautta. Ohjeita oli oli ihan kiva tehdä ja ne tuntuivat entistä tärkeimmiltä. Tekijät olivat erittäin sitoutuneita asiaansa. Työmme vietiin loppuun ja nyt yhtiössä on Onnistumisen Ohjeet. Niitä päivitetään ja niistä puhutaan henkilöstön kanssa. Tämä oli tarina Onnistumisen Ohjeiden alkutaipaleelta.

Henkilökohtaisesti itse innostuin asiasta kovasti. Yli kymmenen vuotta toimineena organisaatiovalmentajana ja aiemman työurani aikana on ehtinyt tapahtua paljon positiivisia asioita, joita ei ole tullut ajatelleeksi sen enempää jälkeenpäin. Onnistumisen Ohjeet tuntui kuitenkin erilaiselta. Se vaikutti niin moneen ihmiseen.

En halunnut unohtaa asiaa. Mietin voisiko otsikkonimen saada rekisteröityä tavaramerkiksi. Näin se ei ainakaan jäisi minulta unholaan. Päätin ensin tiedustella yleisesti asiaa Patentti ja rekisterihallituksesta. Soitin keskuksen numeroon ja sieltä vastasi naishenkilö. Kerroin asiani lyhyesti ja hän ohjasi minut asiaa paremmin tuntevalle taholle. Ennen puhelun kääntämistä hän totesi kuitenkin, että meilläkin tarvittaisiin onnistumisen ohjeet. Kommentti tuntui hyvältä, enkä jäänyt pohtimaan enempää miksi hän niin sanoi. Nyt onnistumisen ohjeet on rekisteröity tavaramerkki – vain, että en unohtaisi sitä. En ole unohtanut ja rekisteröitynä Onnistumisen Ohjeet herättää keskustelua ja tuo asialle näkyvyyttä.

Onnistumisen Ohjeet ei ole mikään uusi uskon oppi. Se on vain asenne ajatella asioita positiivisesti onnistumisen mahdollisuuden kautta. Kaikki tiedämme miten hyvät ja positiiviset ajatukset saavat meidät voimaan paremmin ja miten ne voivat vaikuttaa alentavasti stressiin. Siitä saa lukea lehdistä ja kuulee TV:stä lähes päivittäin. Ei tarvitse olla psykologi tai pedagogi, että uskaltaa viedä onnistumisen ajatusta eteenpäin. Se on kaikille mahdollista. Sehän tarkoittaa tekijöilleen ja käyttäjilleen vain pelkkää hyvää.

Näitä sivuja voit hyödyntää ja tehdä omalle organisaatiolle onnistumisen ohjeet. Saat aivan ilmaiseksi käyttöön nimen ja logon omassa organisaatiossa. Nimen rekisteröinti rajoittaa vain koulutukseen ja konsultointiin liittyvää käyttöä oman organisaation ulkopuolelle.

Uskon, että useimmat halukkaat suoriutuvat omien ohjeiden tekemisestä aivan itse. Mikäli haluat apua ohjeiden tekemisessä autan mielelläni.


Meilläkin on käytössä Onnistumisen Ohjeet

Asuma Palvelut, Hakunilan Huolto Oy POAS, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Lännen Palveluyhtiöt Oy

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää, miten organisaationne toimintakulttuuria voi kehittää. Onnistumisen kautta.