Onnistumisen Ohjeet työyhteisöille

Yhdessä parempaa tulosta

Myönteinen ohjeistus vaikuttaa moneen

Johtamiseen

Onnistumisen Ohjeet on työkalu päivittäiseen arvojenmukaiseen johtamiseen.

Laadukkaaseen työhön

Onnistumisen Ohjeet kruunaa huippuammattitaidon ja saa sen erottumaan kilpailijoista.

Ammattimaiseen asiakaspalveluun

Onnistumisen Ohjeet saa asiakkaan suosittelemaan.

Johtaminen

Työyhteisöissä ei voida välttyä ristiriidoilta. Niissä auttaa organisaation arvoihin perustuva johtaminen. Arvot näyttävät suuntaa ja auttavat erilaisten asioiden yhteensovittamisessa. Hyvällä arvojohtajuudella saadaan erilaiset mielipiteet soviteltua ja työyhteisö kehittyy yhdessä entistä vahvemmaksi.

Kaikkien käytössä ja saatavilla olevat kirjalliset, selkeät ohjeet vähentävät ristiriitoja ja tukevat johtamistyötä. Esimiesten johtaminen yhtenäistyy. Johtaminen on tasapuolisempaa ja johdonmukaisempaa. Päätökset ja ohjeistus perustuvat ohjeissa olevaan tietoon, eikä ihmisten hataraan muistiin tai peräti omien etujen ajamiseen.

Ohjeet muuttuvat ainoastaan yhteisillä päätöksillä. Työpaikalla noudatetaan sovittuja ohjeita päivästä toiseen. Luottamus organisaatioon lisääntyy. Samoin johtajat, päälliköt ja esimiehet saavat työkalun joka tukee heihin itseensä kohdistuvaa luottamusta.

Esimiesasemassa olevat henkilöt joutuvat usein tekemään päätöksiä ristiriitaisissa tilanteissa. Aina ei voi ohjeistuksesta löytää ratkaisua. Tällöin arvojohtajuus pitää kaivaa esille ja käydä asioista rakentavaa ja sovittelevaa keskustelua ihmisten kesken.


Laatu

Palvelutyössä hyvä ammattitaito on välttämätöntä. Se useimmiten tarkoittaa hyvää laatua. Kovassa kilpailussa se ei kuitenkaan ole aina ratkaiseva tekijä. Monet mainostavat ammattitaitoaan, ilman että pystyvät sitä osoittamaan ja useimmilla kilpailijoilla osaaminen on todella korkealuokkaista.

Tämän ajan digitaalisessa markkinointiympäristössä, on kuitenkin helpompaa kuin ennen mainostaa palvelujaan laadukkaina, vaikka niin ei olisikaan. Menestyvimmät yritykset ymmärtävät, että faktisen tuotteen ympärille pitää kyetä luomaan mielikuvatuote, mikä näkyy yrityksen omalla markkina-alueella ja vaikutus on siten todellista. Positiivinen mielikuvatuote syntyy ammattitaidon ja myönteisen ”suoritusilmapiirin” yhdistelmästä.

Onnistumisen Ohjeiden avulla ohjeistaminen tukee myönteistä työilmapiiriä. Se myös vaikuttaa ihmisten haluun oppia uusia asioita ja suoriutua työstään hyvin. Yhdessä ne kehittävät yrityksen tuotteille positiivista mielikuvaa.  Mielikuva tuotteesta, oli se totta tai ei, vaikuttaa asiakassuhteen jatkuvuuteen ja uusien asiakassuhteiden saamiseen. Asiakas tekee aina päätöksensä tunteiden vaikuttamana. Laatu ei enää yksinään riitä kilpailukeinoksi.

Henry Ford on kauan sitten todennut seuraavasti:

”Jos ajattelet, että osaat, tai ajattelet, että et osaa, olet oikeassa.”

Osuvasti sanottu ja pätee myös Onnistumisen Ohjeisiin. Kun teemme ohjeita myönteisesti, olemme oikeassa.


Asiakassuhde

Taito, mieli, asenne, arvot ja johtaminen luovat yhdessä perustan menestystuotteelle. Palvelutuotteessa tämä tarkoittaa laatua ja pidettyjä lupauksia. Ne synnyttävät luottamusta ja asiakassuhde lujittuu. Kun näin käy, on hyvin mahdollista, että asiakas suosittelee ostamiaan palveluja muillekin.

Asiakasta voi aina pyytää suosittelemaan, mutta kynnys suositteluun on korkea – se vaatii vahvaa luottamusta organisaatiota kohtaan ja myös pyytäjää kohtaan. Luottamus täytyy yhdessä ansaita.

Kun kaikki onnistuu, aukeaa kaikkien aikojen paras radio soimaan – puskaradio. Eikä ole väliä onko se digitaalinen ”someradio” tai ihan oikealla suulla puhuttu puskaradio.


Meilläkin on käytössä Onnistumisen Ohjeet

Asuma Palvelut, Hakunilan Huolto Oy POAS, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Lännen Palveluyhtiöt Oy

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää, miten organisaationne toimintakulttuuria voi kehittää. Onnistumisen kautta.